Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2019

ahuramazda
18:06
Reposted frompffft pffft viaKryptonite Kryptonite
ahuramazda
18:03
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
17:26
2733 8695 500
Reposted fromthewomcats thewomcats
17:21
4772 372e 500
Reposted fromthewomcats thewomcats
17:18
2561 1b69 500
Reposted fromthewomcats thewomcats
17:14
ahuramazda
17:10
5195 6453
Reposted fromstargazing stargazing viainsanedreamer insanedreamer
12:13
2204 7c69
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
ahuramazda
12:12
9802 11e8 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
12:11
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
ahuramazda
12:07
6029 de09 500

September 28 2019

ahuramazda
18:10
0815 b16e
Czasy się zmieniają, slogany te same
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapl pl

September 27 2019

ahuramazda
17:38

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

ahuramazda
17:17
5091 51d8 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
ahuramazda
17:11
9550 5090
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
17:11
8960 a9eb 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
ahuramazda
17:08
2652 8918 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
ahuramazda
17:05

September 24 2019

ahuramazda
16:51
2038 983d 500
ahuramazda
16:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...