Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

ahuramazda
19:21
9880 9ccb 500
Reposted fromkarahippie karahippie viapanimruk panimruk
ahuramazda
19:17
4968 ec6b 500
Reposted fromPuls Puls vialiveindarkness liveindarkness
ahuramazda
19:15
1233 f001 500
Jacek Podsiadło
ahuramazda
19:10
ahuramazda
19:09
8339 0a51 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
ahuramazda
19:06
8914 4439 500
Reposted fromevanescence evanescence viasmutnazupa smutnazupa

February 19 2020

ahuramazda
12:08
0502 8044 500
Reposted fromboli boli viapl pl

February 18 2020

ahuramazda
21:00
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
ahuramazda
21:00
1360 a9ba 500
A Great Mass
Reposted fromhrafn hrafn vialiveindarkness liveindarkness
ahuramazda
12:50
0917 9f09 500
Reposted frombrainless brainless viamichalkoziol michalkoziol
ahuramazda
12:45
9513 556b
Reposted fromporanaprzygode poranaprzygode viapanimruk panimruk
ahuramazda
12:44
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

February 17 2020

11:48
6548 3fd0 500

olelov:

Norway, 2013

11:46
9597 262b 500

utracone:

edit.

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairmelin irmelin
ahuramazda
11:46
7289 1fd1

February 15 2020

ahuramazda
12:37

Mówisz, że gniew mam w oczach. Bo po nocy błądzę

I darmo wzrok mój światła w ciemnościach wygląda.

Bo tyś jest razem piekło, gdzie rodzą się żądze,

I niebo, gdzie miłość niczego nie żąda...

— Jan Lechoń
ahuramazda
12:34
ahuramazda
12:34
6910 f720 500
/teotfw

February 10 2020

ahuramazda
18:47
9880 9ccb 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaaanisiowe aanisiowe
ahuramazda
18:32
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl