Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

ahuramazda
16:34
5543 7234 500
Reposted fromRowena Rowena viaOnly2you Only2you

May 24 2020

ahuramazda
20:15
2358 08b5 500
Reposted fromhare hare viairmelin irmelin
ahuramazda
20:10
ahuramazda
20:09
6635 72c9 500
Reposted fromhrafn hrafn
ahuramazda
20:07

May 16 2020

ahuramazda
14:57
5993 bdd9 500
Reposted fromhare hare viahrafn hrafn
ahuramazda
14:56
2884 c291
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viahrafn hrafn
ahuramazda
14:55
3212 6f2f 500
Reposted fromhrafn hrafn

May 14 2020

ahuramazda
21:07
1500 4e8d 500
Reposted fromministerium ministerium viasatyra satyra

May 13 2020

ahuramazda
17:02
3807 8adc 500
Reposted fromxawery xawery
ahuramazda
17:02
3816 9482 500
Reposted fromxawery xawery
ahuramazda
16:30
0211 2b25 500
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin

May 10 2020

ahuramazda
14:10
Reposted fromiblameyou iblameyou viainsanedreamer insanedreamer
ahuramazda
10:31
9138 fa69 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
ahuramazda
10:29
0205 9494 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahrafn hrafn

May 08 2020

ahuramazda
19:42
Podróże powinny być długie i samotne.
— Włóczykij.
Reposted fromfam fam vialiteratka literatka
ahuramazda
15:23
7127 faed 500
Mateja Petkovic
Reposted fromhrafn hrafn viaOnly2you Only2you
ahuramazda
15:20
6483 d5bb 500
Reposted fromhrafn hrafn

May 07 2020

ahuramazda
21:25
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba vialiteratka literatka
ahuramazda
21:24
1101 7ecb 500
Reposted fromslodziak slodziak vialiteratka literatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...