Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

ahuramazda
19:30

July 10 2017

11:10
5241 4d01 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
11:09
0095 219f
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
11:06
2944 2580

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack
11:04
8826 e5f5 500

Ostrow Tumski, Wroclaw, Poland (by Grzegorz Polak)

June 27 2017

ahuramazda
18:58
Chcą bym (...)wrócił, miał serce,oddzwonił, miał czas,sumienie,bo chcą,bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę,leżę, patrzę w podłogę i nie chcę. 
— Marcin Świetlicki
18:52
3236 b8f6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viayanek yanek
11:42
8268 0f41
ahuramazda
11:40

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11...

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

ahuramazda
11:37
0015 b107 500
Tadeusz Boy-Żeleński "Marzenie i pysk":

June 26 2017

ahuramazda
19:47
8259 4039
Reposted fromtfu tfu viacucaTwin cucaTwin

June 23 2017

18:06

June 22 2017

ahuramazda
17:41
4527 209d 500
Reposted frommargorzata margorzata viairmelin irmelin
ahuramazda
17:22
Reposted frommikaneko mikaneko viayanek yanek
ahuramazda
17:22
4712 ea87 500
Reposted fromteijakool teijakool viayanek yanek
ahuramazda
17:21
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viayanek yanek
ahuramazda
17:17
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viasmutnazupa smutnazupa
ahuramazda
17:17
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
ahuramazda
17:17
1225 dd79 500
ahuramazda
16:54
7015 7e52
Reposted fromBotwinka Botwinka viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl