Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

ahuramazda
18:41
ahuramazda
15:23

November 19 2017

ahuramazda
12:47
6200 2ffe 500
Reposted fromkrzysk krzysk viayanek yanek

November 18 2017

ahuramazda
17:31
ahuramazda
17:29
3309 c8b7 500
ahuramazda
11:03
6219 b770 500

November 17 2017

ahuramazda
18:55
3427 c7c1 500
.
Reposted fromEmisja Emisja viayanek yanek
ahuramazda
18:55

November 16 2017

ahuramazda
20:47
4564 399a 500
Reposted fromtelewizja telewizja vianikotyna nikotyna
ahuramazda
16:04
8320 2131
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viayanek yanek

November 15 2017

ahuramazda
21:34
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaviajero viajero
ahuramazda
21:33
ahuramazda
21:21

November 14 2017

ahuramazda
21:51
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin

November 13 2017

ahuramazda
18:06
0405 f795 500
18:06
1327 6565
Reposted frombrumous brumous viapurplecarbonate purplecarbonate
ahuramazda
11:14
- Co Cię boli?
- Wszystko mnie boli. Gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura
ahuramazda
10:56
ahuramazda
10:47
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran - "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frombeckycue beckycue viapassionative passionative

November 11 2017

ahuramazda
20:40
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl