Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

ahuramazda
16:39
3992 0553
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaOnly2you Only2you

January 17 2018

ahuramazda
15:52
Reposted fromlay lay viaTiffanys Tiffanys
15:52
1221 3da5
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasofias sofias

January 15 2018

17:11
5988 f64a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaxannabelle xannabelle

January 14 2018

ahuramazda
15:59
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski

January 13 2018

ahuramazda
16:05
4523 f1d6 500

January 10 2018

ahuramazda
18:03
2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus viapkz451 pkz451
ahuramazda
18:02
3180 34d4 500
Wroclove <3
by Maciej Lulko
Reposted frominto-black into-black
ahuramazda
15:21
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaxannabelle xannabelle

January 07 2018

ahuramazda
21:27
Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. Nie szanują status quo. Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać. Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
— Walter Isaacson
Reposted frompuella13 puella13 viapassionative passionative
ahuramazda
19:22
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasatyra satyra
ahuramazda
16:12
6186 a805 500
Reposted fromtwardziel twardziel viaxannabelle xannabelle
ahuramazda
16:11
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaxannabelle xannabelle
ahuramazda
13:15
9661 4367 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
ahuramazda
13:14
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
ahuramazda
13:12
7179 7b4b
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
ahuramazda
13:02
ahuramazda
12:57
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viasatyra satyra
ahuramazda
12:57
Van Gogh obciął sobie ucho
dał je
prostytutce
która je wyrzuciła z
totalnym
obrzydzeniem.
Van, dziwki nie chcą
uszu
one chcą
szmalu.
pewnie dlatego byłeś
takim wielkim
malarzem: nic
nie rozumiałeś
z innych
spraw.
— Bukowski
ahuramazda
12:57
Zwlekanie to sztuka czynienia spraw większymi, niż naprawdę są, aż do momentu, gdy staną się czymś więcej, niż powinny. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl